ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

WELCOME

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ได้เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2526

ผู้นำด้านการขนส่งสินค้าสู่จังหวัดภาคใต้ บริการรับส่งสินค้าประเภททั่วไป ประเภทเหมาคัน ไปยังจังหวัดต่างๆ 
ตามพื้นที่บริการของ จรูญขนส่งภาคใต้ เปิดให้บริการ ทางเราตระหนักดีว่า ภาวการณ์ตลาด ในปัจจุบันการแข่งขันระหว่าง 
อุตสาหกรรม การผลิตมี สูงมาก ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันเราคือผู้ให้บริการการขนส่ง 
สินค้าพัสดุภัณฑ์ทุกชนิดไปยัง จังหวัดทางภาคใต้แบบเหมาคัน เรามีสาขา 3 สาขาที่บริการ สำหรับ ลูกค้าส่งสินค้า 
อุปโภค บริโภคสินค้าเบ็ดเตล็ด จึงทำให้ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในปัจจุบัน 
ทางจรูญขนส่งภาคใต้ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเตล็ด 
และเหมาคันในเขตภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม 
TMS (Transportation Management System) เพื่อให้คุณได้รับความอุ่นใจในการใช้บริการ

พันธกิจ

1. นำเสนอบริการที่มีมาตรฐานอันเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบในตลาดการแข่งขันของลูกค้า 
2. นำเสนอการบริการ ที่เหนือความคาดหวังในความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า 
3. เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืน ในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน 
4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างบุคคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ลูกค้าของเรา

1. ผลิตภัณฑ์เครือซีเมนต์ไทย
2. ผลิตภัณฑ์อาหารตราภูเขาทอง 
3. บริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
4. ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ทั้งใน จังหวัดพัทลุง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5. ผลิตภัณฑ์ไม้ในเครือวนชัยกรุ๊ป
6. ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ไว้วางใจ ในการจัดส่งและกระจายสินค้ากับเรามาโดยตลอด