ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

Contact Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

อีเมล์ : jaroontrans@gmail.com 
facebook  : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ 
Line ID :  aonpt2

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 128 หมู่ 8 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-606412 , 074-606413,081-9570686,086-5981544
โทรสาร 074-606412

สาขา กรุงเทพฯ
เลขที่ 417 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
โทรศัพท์ 02-410-3431 , 02-865-3515,086-5003431
โทรสาร 0-2410-3417

สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 653 ถนนบางแฟบพัฒนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-457629 ,074-457630,084-1974222

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ไว้วางใจ ในการจัดส่งและกระจายสินค้ากับเรามาโดยตลอด