ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

Our Customer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้

SCG Logistics
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
( มหาชน )
บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด
(เจเล่)
กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด
และลูกค้าผู้ประกอบการ  SME ในท้องถิ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญขนส่งภาคใต้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ไว้วางใจ ในการจัดส่งและกระจายสินค้ากับเรามาโดยตลอด